Trifin Guy

Guy TrifinGeboren in 1954 en behaalde een graduaat geschiedenis. In 1988 wordt hij Pr-verantwoordelijke bij de Center voor Cinema en Audiovisueel van de Wallonië-Brussel Federatie. Hij wordt dan verantwoordelijke van de Cinema Culturele Actie Netwerk die cinéclubs in Wallonië ondersteunt. Anderzijds bereidt hij de Franstalige Belgische aanwezigheid op het kortfilm Festival van Clermont- Ferrand voor.