The BIFFF is still on !

Een dag na de tragische gebeurtenissen die onze hoofdstad troffen, werd Brussel wakker met een stevige kater. We likken nog onze wonden, we proberen wanhopig het onbegrijpelijke te begrijpen en de draad terug op te pakken van ons dagelijkse leven dat op die rampzalige 22ste maart 2016 in rook opging…

Heel wat mensen hebben zich afgevraagd of het BIFFF nog zou plaatsvinden. Het antwoord is: ja, honderd keer ja! Geen sprake van dat we ons laten doen door deze laffe terreur, dat we onze vrijheid van meningsuiting laten gijzelen en dat we zullen buigen voor de angst. Ons hoofd hoog houden met onze cultuur, dat is onze verzetsdaad! Samen lachen, dat is onze verzetsdaad! Zich ontspannen met vrienden, dat is onze verzetsdaad!

Het Festival zal uiteraard rekening moeten houden met enkele afzeggingen onder haar gasten, te beginnen met Kevin Smith, maar het hart zelf van dit populaire evenement blijft intact: een honderdtal ongelooflijke films voor een even ongelooflijk publiek. Zoals de Franse filosoof André Malraux het treffend zei: “Cultuur is niet erfelijk, je moet ervoor vechten.” Laten we dus samen vechten met onze wapens van massa-ontspanning en lang leve de Belgen!