Schandalig Fantastisch !

euromillions_nlWees ” Schandalig … verkleed ” … en ontvang je gratis toegangsticket!

Dompel jezelf onder in de unieke sfeer van het BIFFF, het Internationale Festival van de Fantastische Film te Brussel, en krijg meteen je gratis toegangsticket. Afspraak aan de Euro Millions-stand, alwaar je je verkleed dient te melden in het kader van het thema “Schandalig …“. Je kiest maar: zombie, vampier, geheimzinnige elf, enz. Je houdt er in elk geval een grandioze foto én een gratis toegangskaart aan over.

De Euro Millions-stand is open op zaterdag 11, zondag 12, vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2015, telkens tussen 16u30 en 22u30.

 • De gratis toegangskaarten zijn geldig op de bovengenoemde dagen, meer bepaald op de volgende tijdstippen:
  ” Cine 2 “: 19u, 21u30 en 24u30
 • ” Cine 1 “: 18 u., 20 u. en 22.30 u., behalve op zaterdag 11 april 2015, wanneer de tickets enkel gelden voor de vertoningen van 18u en 22 u.

Hoe ga je te werk?

 • Je komt naar de Euro Millions-stand, verkleed in het kader van het thema ” Schandalig … ” en je ontvangt een waardebon voor een filmvoorstelling naar keuze – zie dus de datums en de uren hierboven.
 • Vervolgens ruil je je waardebon aan de festivalonthaalbalie voor een volwaardig bioscoopticket.
 • Bedenk wel dat het aantal plaatsen beperkt is: vijftig voor de vertoningen in de zaal ” Cine 1 ” en dertig voor de voorstellingen in de zaal ” Cine 2 “. De tickets zijn dus wel degelijk enkel geldig voor de hierboven opgesomde dagen en uren.
 • Kom ruim op tijd naar de Euro Millions-stand! Inderdaad, als de zaal van de door jou gekozen voorstelling al vol zit op het ogenblik waarop jij aan de festivalonthaalbalie je waardebon wil inruilen, dan kan je de voorstelling van jouw keuze jammer genoeg niet bijwonen ….
 • In geen enkel geval geldt onderhavige actie op andere dagen, op andere uren en/of in andere zalen dan hierboven opgesomd.
 • Weet dat als je aan de Euro Millions-stand komt … je je gratis kan laten fotograferen!

Houd ook nog rekening met wat volgt:

 • Een waardebon voor een bepaalde vertoning kan in geen enkele omstandigheid worden omgeruild tegen een andere waardebon voor een andere voorstelling.
 • Er kan op geen enkele wijze voor wat dan ook worden gereserveerd.
 • Vernietigde of verloren waardebonnen kunnen op geen enkele manier worden teruggeëist, noch bij de BIFFF-festivalorganisatie zelf, noch bij de Nationale Loterij.
 • Waardebonnen mogen absoluut niet worden doorverkocht, noch geruild tegen contant geld of tegen enig ander voordeel in natura.
 • Eénzelfde persoon mag slechts één keer per dag aan onderhavige actie deelnemen.
 • De aan onze Euro Millions-stand gemaakte kiekjes worden op de Euro Millions-Facebookpagina gepubliceerd. Je kan ze daar downloaden vanaf 15 april 2015. Let op: wie aan onderhavige actie deelneemt, en zich aan de Euro Millions-stand laat fotograferen, stemt ermee in dat zijn foto wordt gepubliceerd op de Euro Millions-Facebookpagina van de Nationale Loterij of op om het even welke andere communicatiedrager.
 • Je bent echter niet verplicht om je te laten fotograferen om een gratis toegangskaart te ontvangen – alleen je vermomming telt …
 • Wie een onduidelijke vermomming draagt, of een vermomming die uitdrukkelijk racistische, pornografische, smadelijke of kwetsende bedoelingen heeft, of een vermomming die niet beantwoordt aan hetgeen van onderhavige actie mag worden verwacht, wordt onmiddellijk geweerd. Dat geldt eveneens voor onbegrijpelijke, onsamenhangende en totaal zinloze vermommingen. In ieder van al deze gevallen wordt de beslissing van uitsluiting soeverein genomen.
 • Wie minderjarig is, mag niét aan onderhavige actie deelnemen. Houd er rekening mee dat je kan worden gevraagd om een bewijs van je meerderjarigheid voor te leggen.

New logo Euro Millions