Nee tegen censuur

Het BIFFF/Brussels Internationaal Festival van de Fantasyfilm gelooft in de vrijheid van meningsuiting en het recht van cineasten en kunstenaars om zich met alle mogelijke middelen creatief te uiten. Daarom zijn we ontstemd door het recente geval van censuur waarvan het Maskoon Fantastic Film Festival, dat begin november plaatsvond in Beiroet, het slachtoffer werd. De lokale overheden verboden meer bepaald de vertoning van twee films: Climax van Gaspar Noé en Nocturnal Destruction van Laura El Alam.

Het Maskoon-festival, dat dit jaar pas zijn derde editie kende, is het enige genrefilmfestival in de Arabische wereld en het maakt ook deel uit van de EFFFF/European Fantastic Film Festivals Federation. Als stichtend lid van deze overkoepelende organisatie betreurt het BIFFF dat het bevriende festival niet in alle openheid zijn activiteiten kon ontplooien. Nu de vrijheid van meningsuiting steeds vaker onder druk komt te staan is dit een zorgwekkende evolutie. Kunst, en meer bepaald film, mag nooit onderworpen worpen aan censuur en inmenging van politieke, militaire of religieuze instanties.