5th International ART Contest

5th International ART Contest
08/04/2020 > 17/04/2020

De kandidaten creëren hun kunstwerk met als thema “FANTASTIC ART” uitvoeren voor het festivalpubliek tussen 17uur en 22uur Vervolgens zal een professionele jury elke creatie beoordelen en er een score aan toekennen voor de wedstrijd

37th BIFFF - ArtBIFFF Contest

De International Art Contest is een belangrijk festivalevenement, dat dit jaar voor de vierde maal plaats heeft. De wedstrijd zal  doorgaan van 08 april tot 17  april 2020 met als thema Fantastic Art”:  De wedstrijd wordt uitgeschreven voor kunstschilders. De kandidaten zullen hun kunstwerk creëren in het kunstatelier in het Paleis voor Schone Kunsten. De schildersdoeken hebben een grootte van 80/100 cm en worden opgehangen in het kunstatelier gedurende de duur van het filmfestival. Alle technieken zijn toegelaten. Een professionele jury zal elke creatie beoordelen en er een score aan toekennen voor de wedstrijd.

Beraadslaging van de jury op zaterdag 18 april 2020.
Prijsuitreiking op zaterdag 18 april 2020 om 19 uur.

Vindt u de voorschriften hier
en

het aanvraagformulier hier.

Related movies

 

1720, la Peste de Marseille.
1820, le Choléra.
1920, la Grippe Espagnole.
2020, le Coronavirus, et annulation de la 38e édition du BIFFF….
Plus  d'information...
------------------------------------------
1720, de Builenpest van Marseille.
1820, de Cholera.
1920, de Spaanse Griep.
2020, het Coronavirus, en de annulering van de 38ste editie van het BIFFF….
Meer informatie...
------------------------------------------
1720, the Marseille Bubonic plague.
1820, the Cholera.
1920, the Spanish Flu.
2020, the Coronavirus, and the cancellation of the 38th edition of the BIFFF….
More information...