Gökhan Kulak – Kortfilms

De fascinatie voor films kwam heel vroeg bij Gökhan dankzij zijn vader die hem naar de Zondag Matinees bracht. Daar keek hij zijn eerste peplum en veel martialarts films. Hij begon eerst als figurant in een paar kortfilms en tv reeksen. Ondertussen is Gökhan verantwoordelijk voor de selectie van kortfilms bij de Fantasy Film Fest die in meerdere Duitse steden plaatsvindt.

Related movies

 

1720, la Peste de Marseille.
1820, le Choléra.
1920, la Grippe Espagnole.
2020, le Coronavirus, et annulation de la 38e édition du BIFFF….
Plus  d'information...
------------------------------------------
1720, de Builenpest van Marseille.
1820, de Cholera.
1920, de Spaanse Griep.
2020, het Coronavirus, en de annulering van de 38ste editie van het BIFFF….
Meer informatie...
------------------------------------------
1720, the Marseille Bubonic plague.
1820, the Cholera.
1920, the Spanish Flu.
2020, the Coronavirus, and the cancellation of the 38th edition of the BIFFF….
More information...