François Stassens- Kortfilms

François Stassens is de hoofdverantwoordelijke van het audiovisuele departement van SABAM. Hij is de middelpersoon tussen SABAM en de Franstalige leden van de audiovisuele wereld.

Hij is aanwezig op het terrein, zorgt voor communicatie en operating files en ook voor de aanvragen voor sponsors op het audiovisuele vlak. Hij is ook heel actief bij de Pro Spere Federatie, een groep van verschillende auteursassociaties gespecialiseerd in het audiovisuele, en bij het overlegcomité Cinema van de Federatie Wallonië-Brussel.

Related movies

 

1720, la Peste de Marseille.
1820, le Choléra.
1920, la Grippe Espagnole.
2020, le Coronavirus, et annulation de la 38e édition du BIFFF….
Plus  d'information...
------------------------------------------
1720, de Builenpest van Marseille.
1820, de Cholera.
1920, de Spaanse Griep.
2020, het Coronavirus, en de annulering van de 38ste editie van het BIFFF….
Meer informatie...
------------------------------------------
1720, the Marseille Bubonic plague.
1820, the Cholera.
1920, the Spanish Flu.
2020, the Coronavirus, and the cancellation of the 38th edition of the BIFFF….
More information...