Fantasy Market 2019

8ste Fantasy Market
Woensdag 17/04/19 van 13u tot 22u

De zevende Fantasy (in de brede zin van het woord) en Manga Market vindt plaats op woensdag 17 april van 13.00 tot 22.00 uur in de prestigieuze Hortahal (die vind je aan de ingang van het tentoonstellingencircuit). De Market is gratis toegankelijk voor het publiek en is een echte must voor fans en verzamelaars van merchandising betreffende films en fantasy. Maar het is ook een perfect familie-uitje, want op hetzelfde moment vindt de Fantastikids-dag plaats. Kinderen staan hier centraal met uiteenlopende animatie, een schminkhoek en een filmvertoning voor het jonge publiek.

Wil je een standplaats huren, stuur dan zeker een mail naar Laura en vraag een inschrijvingsformulier.

Related movies

 

1720, la Peste de Marseille.
1820, le Choléra.
1920, la Grippe Espagnole.
2020, le Coronavirus, et annulation de la 38e édition du BIFFF….
Plus  d'information...
------------------------------------------
1720, de Builenpest van Marseille.
1820, de Cholera.
1920, de Spaanse Griep.
2020, het Coronavirus, en de annulering van de 38ste editie van het BIFFF….
Meer informatie...
------------------------------------------
1720, the Marseille Bubonic plague.
1820, the Cholera.
1920, the Spanish Flu.
2020, the Coronavirus, and the cancellation of the 38th edition of the BIFFF….
More information...