ArtBIFFF

Michel Barthélemy

Curator : Art Pieter Pauwel/Marleen De Schryver

Le phare - Michel Barthélemy - Art Pieter Pauwel Les Gardiens du temps - Michel Barthélemy - Art Pieter PauwelMichel Barthélemy werd geboren in 1943 in een klein dorpje in de Belgische Lorraine. Hij gaf les in beeldende kunsten gedurende 34 jaar te Arlon, dat zich bevindt in het zuiden van België.

Zijn eerste schilderijen sloten reeds aan bij de stroming van het fantastisch realisme, een inwendige drang waaraan enkele abstracte en impressionistische ervaringen er niet in geslaagd zijn hem een ander spoor te laten inslaan.

We kunnen zijn werken realistisch noemen omdat ze zich steunen op een evocatie van de objectieve realiteit . Elk in scene gezet element kan gemakkelijk herkend worden. Nochtans, in de werkelijkheid zijn deze personen of plaatsen er niet, we ontmoeten ze enkel in onze verbeelding waar gewaarwording belangrijker is dan waarneming.
We bevinden ons in een ingebeelde wereld, tegelijkertijd gekend en vreemd.

Met het landschap vertaalt hij zijn bewondering voor de kracht van de oneindige creatie waarover de natuur beschikt. De kunstenaar voelt zich vooral aangetrokken tot de plaatsen die zich openen tot het universum die het gevoel van grootsheid uitdrukken en die de mens herinneren aan zijn waardigheid.

De portretten van Michel Barthélemy zijn sarcastisch wanneer de personages doordrenkt zijn van hoogmoed en ijdelheid, teder wanneer de wezens vervuld zijn van dromen en passie.

Tekst : Michel Barthélemy

Charles Hieronimus

Curator : Art Pieter Pauwel/Marleen De Schryver

Pado - Charles Hieronymous Under the sun - Charles HieronymousZijn digitaal werk wordt voorafgegaan door weloverwogen langdurige voorbereidingen, hij werkt aan zijn creaties zoals een schilder schetsen maakt voor zijn schilderijen. Deze gedachtegang laat de kunstenaar toe een boodschap naar voor te brengen, zijn persoonlijke visie te geven op de grote vraagstukken van onze huidige samenleving.

‘De onverantwoordelijke interventies waarmee de mens, om zijn eigen noden en grillen te bevredigen, het natuurlijk evenwicht verstoort, zijn het vertrekpunt van mijn werk.’

‘Pure fotografie’ is een ander facet van de creaties van Charles Hieronimus. Studiowerk zonder bijwerken of digitale manipulatie. Alles gebeurt in één filmopname.

Deze keuze van werken onderlijnt de kracht van het vluchtige, het voor het oog en hersenen niet waarneembare, niet registreerbare moment.

Men kan een foto maken van gewone dingen, details van alledaagse bezigheden. Materies waarmee we constant werken en mee in aanraking komen zoals water, olie, verf, petroleum, of zoals aarde, metaal, gras … .
Samenvoegingen van deze verschillende materialen, of ze nu vloeibaar zijn of vast, elkaar aantrekken of afstoten, hebben het effect van opspringende verbindingen of explosies waardoor de camera de kracht van deze ontmoetingen weet vast te leggen.’

Tekst : Charles Hieronimus

Logo Art Pieter Pauwel

De visionaire creaties van David De Graef

Adieu - David De Graef - Art Pieter Pauwel David De Graef - Zeeslag - Art Pieter PauwelDeze schilder, die liever verontrust dan ordent, nodigt u uit om diep in een geobsedeerde wereld te duiken waar geen enkele morele waarde nog absoluut is. Zijn scherpe blik op onze instellingen en emoties, vangt je in een universum waar de angst en het denken elkaar vinden. De wereld van David

De Graef is meer dan vreemd. Het is een visionaire samenleving, die hij met zowel tederheid als geweld schetst. Deze autodidact versmelt kracht en fijnheid om onze vreugden en angsten te weerspiegelen. Hij speelt met contrasten en schetst taferelen van teloorgang en verrijzenis. De droombeelden van de kunstenaar tonen de tocht van de mensheid doorheen liefde en haat, geloof en leugen, hoop en ontgoocheling. Hij put zijn inspiratie uit fysiek en mentaal verval, dat steeds gerelativeerd wordt door een sterk gevoel van humor en optimisme.

Doorheen zijn werken ontwikkelt David De Graef een picturale filosofie, die ontsnapt aan iedere cartesiaanse verklaring of enge classificatie.