Alexandre Drouet – Ex Funeris

Na een theateropleiding aan het IAD, begint Alexandre Drouet te schrijven en te regisseren. Zijn talent voor genrecinema laat zich zien in zijn eindwerk over science-fiction theater. Alexandre is een veelzijdige kunstenaar die graag met verschillence dingen bezig is. Hij heeft gewerkt als redacteur, acteur, assistent-regisseur, eerste assistent-regisseur en regisseur voor verschillende korte films en videoclips. Zijn eerste langspeler, Ex Funeris, is dan ook een logische stap voor deze getalenteerde autodidact.

Related movies

 

1720, la Peste de Marseille.
1820, le Choléra.
1920, la Grippe Espagnole.
2020, le Coronavirus, et annulation de la 38e édition du BIFFF….
Plus  d'information...
------------------------------------------
1720, de Builenpest van Marseille.
1820, de Cholera.
1920, de Spaanse Griep.
2020, het Coronavirus, en de annulering van de 38ste editie van het BIFFF….
Meer informatie...
------------------------------------------
1720, the Marseille Bubonic plague.
1820, the Cholera.
1920, the Spanish Flu.
2020, the Coronavirus, and the cancellation of the 38th edition of the BIFFF….
More information...