1ste International Art Wedstrijd

  • Van 30 maart tot 7 april 2016 (uitgezonderd op 3 april)

  • Prijsuitreiking: vrijdag 8 april 2016 – 20.45 uur, cine 3

  • 1ste prijs: deelname aan ArtBIFFF 2017

georganiseerd in samenwerking met

De International Art Contest is een belangrijk festivalevenement, dat dit jaar voor de eerste maal plaats heeft.
De wedstrijd zal iedere avond doorgaan van 30 maart tot 7 april 2016 (uitgezonderd op 3 april) met als thema Fantastic Art : De wedstrijd wordt dit jaar uitgeschreven voor kunstschilders. De kandidaten zullen hun kunstwerk creëren in het kunstatelier, in het Paleis voor Schone Kunsten. De schildersdoeken hebben een grootte van 80/100 cm en worden opgehangen in het kunstatelier gedurende de duur van het filmfestival. Alle technieken zijn toegelaten. Een professionele jury Charles Hieronimus, Dimitri Pichelle, Michel Barthélemy en Patrick Van Craenenbroeck zal elke creatie beoordelen en er een score aan toekennen voor de wedstrijd.


Hierbij vindt u de beschrijving, het reglement, het verloop en de aanvraag tot deelname.

Gelieve de aanvraag tot deelname getekend terug te sturen naar ons secretariaat, samen met de foto’s van de creatie of een schets van het te realiseren project + enkele foto’s van reeds bestaande projecten en met vermelding van uw beschikbaarheid voor 11 maart 2016.
Logo Art Pieter PauwelpavanmuldersDeknibber