GIVE ME THE PROGRAM!

  (*) Informations required


  FR : Habituellement, l'attendu programme du BIFFF est livré dans vos commerces, bars et restaurants de proximité. Cette année, notre programme sera disponible en ligne, mais vous pouvez vous inscrire ici pour vous le faire livrer à la maison.

  NL : Gewoonlijk kan je de langverwachte programma’s van het BIFFF terugvinden in je dichtstbijzijnde winkels, cafés of restaurants. Dit jaar zal ons programma online beschikbaar zijn, maar je kan je hier ook inschrijven om het thuis te laten bezorgen.

  EN : Usually the BIFFF's awaited program is delivered in your nearest shops, bars and restaurants. This year, our program will be available online but you may subscribe here to have it delivered home.

  DONNEZ MOI LE PROGRAMME ! / STUUR MIJ HET PROGRAMMA! / GIVE ME THE PROGRAM!(*)

  Nom/Naam/Name (*) :

  Prénom/Voornaam/First Name (*) :

  Adresse/Adres/Address (*) :

  Email (*) :

  Je souhaite recevoir la newsletter du BIFFF / Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen / I want to subscribe to the BIFFF newsletterJe ne souhaite pas recevoir la newsletter du BIFFF / Ik wil de nieuwsbrief niet ontvangen / I don't want to subscribe to the BIFFF newsletter

  I have read and accepted the privacy policy of the BIFFF(*)

  Read here the privacy policy of the BIFFF